Psykologisk konsultation til private og virksomheder

Begrebet "coping" refererer til de strategier en person anvender, både mentalt og adfærdsmæssigt, i håndteringen af nye eller truende situationer.
En persons copingstrategier vurderes i forhold til, hvor hensigtsmæssigt og fleksibelt man reagerer betinget af livserfaringer.


to Cope Gammel Mønt 12, 1.tv. 1117 København K tlf. 29 72 80 87 mail@to-cope.dk